Bruksvilkår


1. Definisjoner


Verified Reviews: Nettanmeldelser, et forenklet fransk aksjeselskap (SAS) registrert i Marseille Handels- og firmaregister (RCS) under nummer 750 882 375, er leverandør av en IT-løsning for å innsamle anmeldelser for opprettholdelse av kvaliteten til de E-commerce Tjenestene som tilbys av web-handelsmenn.

Produkt Anmeldelse: rangering, kommentarer og evaluering gitt av en Kunde på kvaliteten av et produkt eller en e-Commerce webside

Side Anmeldelse: rangering, kommentarer eller evaluering gitt av en Kunde på kvaliteten av tjenesten som er levert av en internet forhandler.

Kundeanmeldelse: spesifiserer både produktanmeldelse og sideanmeldelse

Back Office: Web grensesnitt som gir klienter med tilgang mulighet til å nytte seg av forskjellige redskaper gjennom Verified- Reviews for å kunne tilby denne Tjenesten (inkludert mottak av kundeanmeldelser, tilbakemelding til anmeldelser som er gitt og tilgang til statistikk). Klienten må logge på "Klientområde"-kontoen opprettet under registrering, ved hjelp av et brukernavn (URL for klientens nettside) og et fritt valgt passord.

Kunde Database: personlige data og informasjon som omhandler Kunder som har bestillt noe på en e-commerce webside. Denne informasjonen, som er nødvendig for websiden for å kunne tilby sine E-commerce-tjenester og kommersiell informasjon til Kundene, blir innsamlet gjennom tilgangen til Tjenesten

Adwords kampanje : Googles søkemotor reklamesystem som viser annonser eller bannerannonser basert på nøkkelordene som skrives inn av en bruker, eller deres nettleser bruk

Verified Reviews Profilside for Selgere (eller "attestasjon"): Nettside indeksert av Google, som viser alle Nettsideanmeldelser samlet for hver Klient av Løsningen. Du får tilgang til denne siden ved å klikke på innretningen eller URL-adressen til websiden det blir referert til av Googles søkermotor

Klient: privatperson eller organisasjon som ved å bruke tjenesten Verified-Reviews skaffer seg tilgang til sine kunders meninger om en E-Commerce-tjeneste, varekjøp, brukererfaringer eller andre handlinger der tilbakemeldinger kan gis

Persondata : data som, innenfor definisjonen fastsatt av Fransk Lov om Databeskyttelse fra 6. januar 1978 (som endret ved vedtak 4. november 1991 og ved lov 6. august 2004 om transponering av Europeisk Direktiv 95/46/EC), utpeker eller identifiserer, direkte eller indirekte, et individ

Pakke : Et tariff foreslått av Verified-Reviews og valgt av klienten, som korresponderer med et antall bestillinger som skal bearbeides av Løsningen

Internett : global sammenkobling av nettverk for data- og telekommunikasjon som gir brukere tilgang til innhold via servere

Produkt : vare eller tjeneste solgt av en yrkesperson

Ecommerce-tjeneste : et utvalg av varer eller tjenester, både gratis og betalte, som tilbys via internett

Løsningen : tjenester og programvare som utgjør Nettsiden, Produktet og Butikkanmeldelser gitt av Kunder, behandler nevnte anmeldelser, bekrefter deres troverdighet og publiserer dem på Internett

Moduler : grafikk laget av Verified Reviews som viser en Klients totalvurdering basert på alle anmeldelser

Kunde : privatperson eller organisasjon som har kjøpt et Produkt gjennom en E-commerce-tjeneste


2. Formål med kontrakten


Net Reviews (heretter kalt "Verified Reviews") er et fransk selskap (SAS) som spesialiserer seg på dataprogrammering. Det har utviklet en innovativ løsning som samler kundeanmeldelser for klientene ved å tilby produkter for salg eller gratisvarer, samtidig som de øker synlighet og økt søkertreffrangering på internett.
Med dette formålet, tilbyr verified Reviews forskjellige pristilbud for å imøtekomme klientenes behov.
Hensikten med denne kontrakten er å tilby løsninger for å kunne samle og publisere kundeanmeldelser. Bruksvilkårene for denne bestemmelsen er som følger.
Disse bruksvilkårene kan bli supplert av spesifikke betingelser i en kjøpsordre, i kontrakten eller mer generelt i et hvilket som helst dokument som fastslår en beslutning mellom to parter. Disse, sammen med bruksvilkårene som er skissert her, vil danne en udelelig helhet. De spesifikke bruksvilkårene vil råde over en hvilken som helst klausul eller bestemmelse som fremgår av de generelle bruksvilkårene.


3. Ikrafttredelse og kontraktvarighet


For å få tilgang til løsningen, må klienten fylle ut et registreringsskjema tilgjengelig på http://www.avis-verifies.com/. For at registreringen skal kunne registreres som gyldig, må klienten fylle ut alle obligatoriske felt og gi ærlig og presis informasjon. Verified Reviews må få umiddelbar beskjed hvis det er endringer i forhold til informasjonen som er gitt.
Ved å be om å få registrere seg, tilkjennegir klienten at han har lest og godtatt bruksvilkårene og at han aksepterer disse i sin helhet uten reservasjoner. Klientens registrering impliserer full og ubetinget aksept av disse vilkårene.
Verified Reviews tilbyr flere pakkeløsninger basert på mengden av ordrer som blir utført per måned. For å oppnå varedeklarasjoner som er best mulig tilpasset kundens behov, må kunden informere Verified Reviews om størrelsen på ordrene de mottar og gjennomsnittsprisene på disse.
Valg av pakker og beskrivelse faller utelukkende på kunden, og kunden tilkjennegir ettertrykkelig at dette er deres hele og fulle ansvar.
Kontrakten effektueres så snart kunden er registrert på websiden.
Kunden må gjerne abonnere på pakkeavtalen enten for en ubestemt eller bestemt tidsperiode.
I det første tilfellet, kan kontrakten når som helst bli oppsagt av kunden, mot at denne melder fra skriftlig til Verified Reviews og vedlegger kvittering. Ethvert beløp som allerede er debitert av Verified Reviews for pakken abonnert på av kunden vil beholdes av Verified Reviews.
Fra den datoen kunden sendte poststemplet avmelding av kundeforhold, vil Verified Reviews avslutte sine tjenester og stoppe alle automatiske debeter fra den påfølgende måneden; full betaling gjenstår i henhold til allerede påbegynt måned.
Hvis kontrakten er tidsbestemt, skal dette spesifiseres på kjøpsordren. I dette tilfellet, vil kontrakten automatisk bli fornyet gjennom stilltiende samtykke for samme tidsperiode, såfremt en av partene avslutter kontrakten ved å sende en skriftlig, poststemplet oppsigelse vedlagt kvittering, og gitt at det er et 30 dagers varsel.
I fravær av spesifikke vilkår og betingelser mellom partene som etablerer en fast varighet, vil kontrakten ha en ubestemt varighet.
I alle tilfeller, vil hver part ha rett til gensidig å oppheve kontrakten når de måtte ønske i tilfeller av alvorlige brudd fra den annen part på noen av forpliktelsene denne har ansvar for, etter å ha sendt en formell skriftlig henvendelse hvor det tilkjennegis at mottaker handlet upåaktet.
Dessuten kan kontrakten også oppheves av hver part i tilfeller hvor en aktivitet opphører. Den berørte parten er ansvarlig for å melde fra til den andre parten med poststemplet brev vedlagt tilkjennegitt kvittering.


4. Verified Reviews-tjenester


Kunden tilkjennegir å ha blitt informert av Verified Reviews om alle forutsetninger som måtte være tilstede for å få løsningen til å fungere. Kunden tilkjennegir også at disse forutsetningene kan endres, spesielt av hensyn til tekniske og sikkerhetsmessige grunner. I dette tilfellet vil kunden bli informert.

4.1. Installere løsningen

Løsningen kan installeres på flere måter:
- Gjennom modulene utviklet av Verified Reviews for de fleste e-handelløsninger (som Prestashop og Magento)
- Gjennom et komplett API som tillater sømløs tilpasning av løsningen til kundens IT-system
Det er opp til klienten å installere løsningen.
Verified Reviews tilbyr støtte for å gjøre integrering lettere. Til dette formålet tilbys det et forklarende dokument på deres nettside, og deres tekniske team er tilgjengelige for å svare på Klientens spørsmål og/eller å utføre fjernoppgaver på Klientens datamaskin for å installere modulen eller API på deres system.
Uansett er det Klienten som har det hele og fulle ansvar for eventuelle funksjonsfeil i Løsningen som en konsekvens av ufullstendig installasjon.

4.2.Provisjon for løsningen

Formålet med tjenesten levert av Verified Reviews er å tilby løsningen og gjøre bruken av den lettere.
Løsningen inkluderer flere funksjoner og tilknyttede tjenester:
- Innsamling av anmeldelser om kvaliteten på kundens produkter og/eller tjenester
- Publisering og visning av anmeldelser fra partnere (Google, Bing, andre søkemotorer)
- Indeksering av Verified Reviews Profilside for Selgere (eller “attestasjonen”) av søkemotorer,
- Opprettelse og levering av widgeter
Innsamling av kunde-anmeldelser skjer på følgende måte: hver ordre som blir plassert av en Kunde vil generere en forespørsel om anmeldelse til email-adressen som blir fremskaffet til Verified Reviews av Klienten.
Hvorvidt det er en side-anmeldelse eller en produkt-anmeldelse, vil anmeldelsene som samles inn av Verified Reviews Solution inkludere en 1-5 stjerners rangering, etterfulgt av en kommentar.
Alle anmeldelser og kommentarer blir lagret og er tilgjengelige i Klientens Back Office og på Verified Viewer's servere.
Verified Reviews har også inngått et partnerskap med Google. Dette partnerskapet tillater automatisk visning av Klientens rangering på deres egen webside's URL når de kjører en AdWords Kampanje, men bare hvis rangeringen er på minimum 3.5 av 5.
Som en generell regel, forbeholder Verified Reviews seg rettighetene til å inngå avtaler med kommersielle selskaper, og spesielt søkermotorer som Google eller Bing - dette for å kunne publisere Kunde Anmeldelser eller attestere deres Verified Reviews Merchant Profile Page (eller "attest"), hvilket Klienten aksepterer.
Klienten er uttrykkelig informert om at bare partnerne bestemmer og kontrollerer innsetting av vurderingen, som består av stjernene og antall anmeldelser som er samlet inn. Kun for informasjonsformål er det spesifisert at dette vil være synlig etter en periode på 2 til 4 uker i gjennomsnitt. Ikke under noen omstendigheter vil Verified Reviews være ansvarlig for betingelsene og forsinkelser relatert til posting av kundens evaluering av dens partnere.
Verified Reviews kan ikke holdes ansvarlig for manglende eller uriktig visning av kundeanmeldelsene, ettersom partnerne har deres egne regler for å vise disse. Verified Reviews er kun ansvarlig for å sørge for riktig overføring av anmeldelsene, kommentarene og vurderingene samlet inn av løsningen.
Kunden har også mulighet for å få svar fra kundene deres ved å stille dem spørsmål om spesifikke emner. Dette alternativet fungerer på samme måte som sideanmeldelse- eller produktanmeldelseforespørsler. Ytterligere spørsmål adressert til Kundene, vil bli lagt til i forespørslene sendt med email.
Etter å ha sendt en forespørsel, samler Verified Reviews inn alle tilbakemeldinger og kommuniserer dem videre til Klienten via deres Back Office.

4.3. Bestemmelse om Innretninger.

Verified Reviews tilbyr forskjellige innretninger (Widgets) som kan vises på alle av Klienten's websider der de ønsker å fremheve deres samlede rangerings-score og de seneste kommentarene gitt av en Kunde. Widgeten vil vise Verified Reviews-merket. Verified Reviews tilbyr to typer widgeter: faste widgeter og flytende widgeter. De faste widgetene må integreres i kundens visuelle stilguide. De bevegelige innretningene krever ingen endringer i forhold til den visuelle stilguiden.
Kunden er eneansvarlig for valg, integrasjon og visning av widgeten. Verified Reviews tar intet ansvar i henhold til den visuelle representasjon av innretningen på Klientens webside hvis denne avviker fra den som er laget og tilgjengeliggjort av Verified Reviews. Klienten skal ikke på noen måte endre Verified Review's visuelle stilguide og Widget mal.
Skulle Klienten ønske å endre Verified Reviews Widget design, vil vi gi dem en web-adresse som gjør det mulig for dem å skape deres egen Widget og vi vil samtidig gi dem sanntidsinformasjon om deres Side-anmeldelser og gjennomsnittsrangering.
I de tilfeller hvor Klientens konto er ssuspendert eller kontrakten er avsluttet, må Klienten umiddelbart avslutte all bruk av Verified Reviews innretninger. Urettsmessig bruk vil resultere i retten til å ilegge et straffegebyr på 100 Euro per dag ved bevist overtredelse og per internetside (URL), uten å ta hensyn til skader eller interesser som Verified Reviews kan komme til å vurdere som kompensasjon.

4.4. Bestemmelsen om Verified Reviews Kjøpsprofil-side (eller "godkjenning")

Verified Reviews tilbyr Klienten en webside som er indeksert med søkermotorer hvor alle internettbrukere kan lese alle Kundeanmeldelser som er mindre enn ett år gamle.
I tilfeller hvor Kundeanmeldelser er innsamlet kun for internt bruk, kan Klienten be om at deres webside ikke skal indekseres av søkermotorer.

4.5. Endringer

Klienten informeres når negative anmeldelser mottas fra kundene. Anmeldelser anses som negative når de har en rangering lik eller mindre enn to. Disse anmeldelsene er lett tilgjengelige gjennom Klientens Back Office i et avsnitt merket "Kunde anmeldelser - Modereringer".
Gjennom deres Back Office, kan Klienten ta kontakt med Kunden som har avgitt en kommentar eller rangering av siden. Klientens svar blir offentliggjort på siden "Client's Verified Reviews Merchant Page" (eller "attestering"). Kunden vil motta en email med muligheten til å lese enhver tilbakemelding sendt av Klienten.
Kunden vil ha mulighet til å svare på denne emailen, men kan ikke endre rangeringen de allerede har gitt. Klienten vil også bli informert om meldinger sendt fra Kundene. Disse diskusjonene vil bli synliggjort for internetbrukere.
Klientens svar blir offentliggjort på siden "Client's Verified Reviews Merchant Page" (eller "attestering"). De kan ikke endre vurderingen.
Diskusjonene vil være synlige for Internett-brukere med mindre kunden har skjult dem gjennom administrasjonen deres.
Denne prosessen gjør det mulig for klienten å be om en forklaring når en vurdering og/eller en kommentar ikke virker berettiget, og rett til tilsvar.
Ikke under noen omstendigheter skal Verified Reviews gripe inn i relasjonen som eksisterer mellom klienten og kunden deres. Klienten vil være ansvarlig for å håndtere enhver utfordring som kan oppstå gjennom en kundes anskaffelse av en anmeldelse.

4.6. Statistikk

Gjennom Back Office, kan Klienten få tilgang til rapporter og statistikker basert på innsamlede anmeldelser fra Verified Reviews.


5. Økonomiske betingelser

5.1 Priser

Verified Reviews tilbyr flere pakker avhengig av antall ordre, antall anmeldelser som skal behandles av løsningen, og gjennomsnittsprisen for ordrene (for en gjennomsnittlig ordrepris større enn EUR 300, vil en premie bli lagt til pakkeprisen).
Pakkepriser blir vist på websiden på adressen https://www.verified.reviews.co.uk/ i "Priser"-delen.
Der hvor størrelsen på ordrer inkludert i pakkeprisen er overskredet, vil Klienten betale et ekstra tillegg per ekstra ordre. Denne avgiften vil variere i henhold til den valgte Pakken og gjennomsnittsprisen på ordrene; den vil bli lagt til den opprinnelige prisen på Pakken.
Betaling for Pakken og for eventuelle ekstra gebyrer for tilleggsordrer hvis aktuelle, vil bli debitert månedlig.
Som en hovedregel, vil Verified Reviews kun oppgi informasjon som er gjort tilgjengelig fra Klienten, for å hjelpe dem best mulig å velge den Pakkeløsningen som best imøtekommer deres behov. Slik type informasjon er viderekommunisert med den ytterste diskresjon og er under Klientens ansvar, da det er sistnevnte som styrer forretningsaktivitetene og behovene tilknyttet disse, og Verified Reviews blander seg ikke opp i Klientens forretninger. Verified Reviews kan ikke holdes ansvarlig for å gi upassende råd dersom informasjonen som oppgis av kundene viser seg å være unøyaktig eller ufullstendig, eller dersom antall ordre som faktisk behandles skulle være større eller mindre enn det som estimeres eller spås.
Pakken inkluderer levering av et sett tjenester i bytte mot fast og total kompensasjon betalbar til Verified Reviews ved levering av minst en av disse tjenestene.
Fakturaen genereres automatisk ved tidspunktet for hver debitering og kunden kan laste den ned ved å koble til administrasjonen deres eller motta den via e-post ved å spesifisere en e-postadresse gjennom administrasjonen deres.
Datoen for den første debiteringen vil fastslås i de spesifikke vilkårene.
Verified Reviews tar ikke betaling med sjekk. Et 20 % tillegg vil gjelde betalinger med telegrafisk overføring.
All betaling for en abonnert Pakkeløsning, vil bli holdt tilbake av Verified Reviews. Før pris-tilbud kan ikke under noen som helst omstendigheter forespørres i tilfeller hvor en kontrakt er oppsagt.
Skulle Klienten ikke klare å imøtekomme de økonomiske betingelsene, reserverer Verified Reviews seg rettighetene til å suspendere tilgangen til deres personlige profil og å avslutte deres tjenester.
Skulle klienten ikke klare å betale det utestående beløpet, vil kontrakten bli avsluttet og Klientens konto vil bli slettet permanent. Verified Reviews kan også gå rettens vei for å søke kompensasjon for skadene tapet har forårsaket.

5.2.Prøvetid

Verifiserte anmeldere har mulighet til å tilby klienten en gratis prøveperiode for Løsningen. I de tilfeller hvor det blir tilbudt en gratis prøveperiode, og spesielt hva angår prøveperiodens tidsramme, vil dette bli skriftlig spesifisert når Klienten registrerer seg.
Fra det øyeblikket han er registrert, må Klienten overholde Bruksvilkårene som er fremhevet, likeså de spesifikke vilkår og betingelser som tillegges, uansett om han registrerte seg for en gratis prøveperiode eller ikke.


6. Verified Reviews engasjement, ansvar og forpliktelser


6.1. Bestemmelse og iverksetting av Løsningen.

Verifiew Reviews tjenester vil bli antatt gjengitt så snart Løsningen er gjort tilgjengelig for Klienten. Verified Reviews eneste forpliktelse er å gi brukstilgang til Klienten. Verified Reviews er ikke ansvarlig for feil eller skade ved installering eller feil bruk som kan være forårsaket av Klienten.
Verified Reviews tar ansvar for å implementere alle midler, metoder og handlinger som sikrer kvaliteten og vedlikeholdelsen av Løsningen. Verified Reviews er kun bundet til en forpliktelse rundt midler.
Løsningen er bygd opp av komplekse teknologiske komponenter som involverer spesifikke parametere som Verified Reviews ikke alltid er i en posisjon til å kunne kontrollere. Tjenestene tilbys gjennom en målrettet infrastruktur som benytter seg av Internet-ressursene som allerede eksisterer.
Klienten må derfor være bevisst på at tekniske problemer i nettverket kan forårsake treghet eller tilgjengelighetsproblemer som gjør at man ikke får opprettet kontakt. Verified Reviews kan ikke garantere en uavbrutt tilgang til nettstedet deres. Selskapet kan ikke bli holdt ansvarlig for utfordringer forårsaket av Internet avbrudd.
Verified Reviws forbeholder seg retten til å midlertidig stoppe tilgangen til Løsningen når det er nødvendig med vedlikehold av nettverkets infrastruktur, eller for å utføre vedlikehold av serveren.
Skulle Verified Reviews oppdage et sikkerhetsbrudd som kan utsette Løsningen eller Kunde-databasen for fare, forbeholder det seg retten til å midlertidig suspendere alle tjenester uten varsel for å ivareta og ordne sikkerhetsbruddet så raskt som mulig.

6.2. Prosess for innsamling av anmeldelser

Når Verified Reviews samler inn anmeldelser, skal de ikke ha et utvalg av Kunder basert på hva de handler eller deres innkjøpshistorikk. Alle Kunder vil derfor bli kartlagt.
Hver anmeldelse kobles til en forfatter som kan kontaktes.
Anmeldelser må sendes inn innen tre måneder etter mottak av invitasjon via e-post. Innsending er derfor tidsbegrenset.
Verified Reviews har data tilgjengelig som gjør det mulig å identifisere kunden og verifisere at de faktisk har foretatt et kjøp.

6.3. Prosess for å identifisere anmeldelsesforfatteren

Verifed Reviews-løsningen er basert på innsamling av anmeldelser etter at et produkt eller en tjeneste er kjøpt. Anmeldelsesforespørsler fra kunder er derfor knyttet til en kjøpsopplevelse og en klart identifisert kunde. Identifikasjon kan gjennomføres på e-post, telefon eller andre måter som muliggjør direkte kontakt med kunden.

6.4.Innhold og overvåking av innsamlede anmeldelser og kommentarer

Verified Reviews er en betrodd tredjepart. Det garanterer klienter og kunder full gjennomsiktighet.
Det understrekes av kommentarer ikke må bestride lovverket eller reguleringene i dette.
Ikke under noen omstendigheter vil Verified Reviews gripe inn i relasjonen som eksisterer mellom klienten og kunden. Verified Reviews er ikke rettslig ansvarlige i tilfeller hvor Kunden ikke svarer på forespørsel om anmeldelse, eller det er en nedgang i besøkende eller ordrer, eller til slutt hvis det oppstår et problem i relasjon til publiseringen av negativ omtale eller at man ikke kan fullføre en ordre.
Verified Reviews sjekker opprinnelsen til anmeldelsene gjennom generering av identifiserte IP-adresser.
Men det kan ikke garantere en feilfri drift av vurderingssystemet grunnet innebygd risiko og luner i IT- og digitale systemer, som hacking, kapring, virus og svindel.

6.6 Lagring, bruk og konfidensialiteten til kundeinformasjon

Verified Reviews vil lagre og ivareta Kundens Database, Kundeanmeldelser og, mer generelt, all informasjon som er generert fra Løsningen, på utvalgte og sikre servere. Selskapet vil forsikre om at Private Kundedata er oppbevart strengt konfidensielt.
Publiserte anmeldelser vil inneholde følgende informasjon om Kunden:
• Fornavn
• Første bokstav i etternavn
• Dato og klokkeslett for innsending av anmeldelse
• Kjøpsdato
• Produkt kjøpt
• Kjøpssted eller tjenestelevering
Personlig informasjon kan, så vel som Kundens anmeldelse og rangering, bli videresendt til Verified Viewers partnere (søkermotorer, registre, sammenlignbare websider, markedsplasser, eller guider) når hensikten er å bedre online publisering, eller å tiltrekke seg et nytt publikum til denne type anmeldelser.
Klienten kan skriftlig motsette seg distribuering av deres informasjon til registre, sammenlignbare sider, markedsplasser eller guider.
Verified Reviews vil nytte Kundens Personlige Data, som email adresser, kun i egenskap av Løsningen eller i forhold til det som til enhver tid er den uttalte hensikten med Løsningen. VerifiedReviews skal hverken nytte Personlig Data for noen annen hensikt, eller gi Personlige Data til en tredjepart, ei heller for kommersielle formål.
Generelt skal ikke Verified Reviews publisere informasjon som på noen måte kan identifisere deres Kunder, eller krenke deres private rettigheter (fullt navn, fysisk adresse, email adresse, telefonnummer, kortnummer o.l) såfremt Kunden selv ikke har gjort denne informasjonen tilgjengelig for offentligheten.
Utelukkelse og begrensning av ansvar.
Klienten skal ikke holde Verified Reviews ansvarlig i henhold til Løsningens virkeområder i tilfeller hvor Klientens IT-utstyr har feil eller mangler, er foreldet eller utilstrekkelig.
Klienten er selv ansvarlig for sitt eget IT-utstyr.
Minstekravet i forhold til IT utstyr er en internett tilgang og en digital komponent som muliggjør tilgang til dette sambandet.
Verified Reviews kan ikke holdes ansvarlig for noe problem som oppstår som et resultat av at klienten oppgir feil eller ufullstendig informasjon.
Det samme gjelder i forhold til følgende:
- unormal bruk av Løsningen
- driftsfeil fra klienten.
- vedlikehold av tredjepart som ikke er autorisert av klienten til å reparere Løsningen
- avinstallering av Løsningen;
- ikke.bruk eller delvis bruk av Løsningen.
Generelt sett, i tilfeller hvor eksterne utfordringer som ligger utenfor vår kontroll og som påvirker tilgangen til Løsningen, kan Verified Reviews ikke holdes ansvarlig for dette.
Verified Reviews er ikke ansvarlig for innsetting av søkemotorer av Klientens samlede vurdering og the antallet samlede vurderinger, eller for deres oppføring av Klientens nettside.
Til slutt, skal Verified Reviews ikke, under noen omstendigheter, holdes ansvarlig for noen som helst indirekte urett som Klienten måtte oppleve som et resultat av, eller i forbindelse med, utøvelsen av denne kontrakten eller den videre utvikling som følger av denne.
Indirekte urett inkluderer spesielt, men er ikke begrenset til, tap av inntjening eller fortjeneste, tap av data, tap av muligheter, forretningsskade, og konsekvensene av klager eller krav til Klienten fra en tredjepart.

6.7 Endringsprosess

6.7.1 Oversikt

Hensikten med moderering er å sikre at innholdet i anmeldelsen står i forhold til Bruksvilkårene, så vel som de generelle regler for bruk av websiden, med tanke på publisering, eventuell avvsining eller sletting av innholdet.
Alle personer og handlinger forbundet med moderasjonsprosessen kan identifiseres og spores.
Verified Reviews modererer anmeldelsene før de blir publisert, og vi bruker både automatiske og menneskelige kontroller.

6.7.2 Moderator roller og ressurser

Moderering blir utført av dataredskaper og/eller mennesker som refereres til som moderatorer.
Følgende egenskaper og metoder er nødvendige i rollen som moderator:
- flytende språkkunnskaper i det språket anmeldelsen er skrevet på.
Denne kunnskapen må kunne objektivt verifiseres, før utnevnelse til rollen, som tilsvarende "Mastery" nivå i Det Felles Europeiske Rammeverket for Språk (nivå C2 av CEFR)
- tilgang til alt innhold innsamlet i forhold til Kundens anmeldelse;
- tilgang til elementer som kan bekrefte anmelderens identitet på det tidspunktet anmeldelsen ble gitt, i tilfelle det skulle bli nødvendig å kontakte anmelderen;
- tilgang til all informasjon relatert til innsendte anmeldelser (antall innsendte på samme anmeldelse etter innledende avvisning)
- tilgang til informasjon om forfatteren (antall publiserte anmeldelser, i henhold til tidligere anmeldelser)
- muligheten til å delegere - på en måte som kan spores - moderering av en Kundeanmeldelse til en annen moderator

6.7.3 Før-moderering

Automatisert før-moderering
Veriefied Reviews bruker et automatisert før-modereringssystem som kan forhindre anmeldelser fra å bli publisert hvis de inneholder:
- ulovlig skriftlig innhold, inkludert støtende, fornærmende eller diskriminerende kommentarer
- uforståelig innhold
- Personopplysninger
Menneskelig før-moderering
I tillegg til det automatiserte før-modererende systemet, kan Verified Reviews, på forespørsel, tilby et menneskelig før-modereringssystem.
Dette menneskelige før-modereringssystemet forhindrer publisering av ikke-publiserbare anmeldelser.

6.7.4 Tidsbegrenset moderering av Kundeanmeldelser

Verified Reviews forplikter seg til å respektere samme tidsramme for all moderering av anmeldelser.
Dette vil automatisk bli satt til D+7, hvor D er datoen for når anmeldelsen ble innsendt.
I visse tilfeller, kan forsinkelsen bli utvidet til D+14, D+21 eller D+30 (maksimal tidsramme).

6.7.5 Etter-moderering

Menneskelig etter-moderering
I tillegg til før-modereringssystemet, har Verified Reviews også et menneskestyrt etter-modereringssystem for hånden.
Dette systemet gjør det mulig, på forespørsel, å avvise anmeldelser som møter kriteriene for avvisning av Kundeanmeldelser.
Post-moderering og forfatterens rett til å trekke en anmeldelse
Verified Reviews godtar å trekke tilbake en anmeldelse på forespørsel fra forfatteren.
Anmeldelsen vil likefullt bli lagret i databasene til Verified Reviews.
Forfatteren av en publisert anmeldelse kan ikke be om at det sistnevnte senere endres.
De kan utøve retten deres til å trekke tilbake anmeldelsen og be om å skrive en ny en.
I tilfelle av endring av eierskap eller endring av hovedkarakteristikken av et Produkt eller en tjeneste, kan Verified Reviews slette eller arkivere anmeldelser før hendelsen finner sted.
Verified Reviews forplikter seg til å ta vare på all historikk om slettede anmeldelser i deres databaser

6.7.6 Redigering og endringer

Verified Reviews godtar å aldri endre eller slette innholdet i en kundeanmeldelse. Følgelig kan Verified Reviews ikke
- rette stavefeil i en anmeldelse
- endre et medlems brukernavn
- skjule deler av teksten i en anmeldelse
- endre vurderingen som er gitt
I sjeldne tilfeller, kan navn og telefonnummer som har blitt oppgitt i en anmeldelse, bli erstattet av symboler for å respektere dataenes konfidensialitet.

6.8. Publikasjons- og visningskriterier

6.8.1 Visning av anmeldelser

Verified Reviews viser alle anmeldelser, både positive og negative, så lenge de ikke har blitt avvist gjennom modereringsprosessen. Verified Reviews håndplukker ikke de anmeldelsene de publiserer.
Verieifed Reviews viser anmeldelsene i kronologisk rekkefølge, fra de nyligste til de eldste, basert på datoen anmeldelsen ble skrevet.
Verified Reviews viser anmeldelsene i sin helhet.
For hver anmeldelse, viser Verified Reviews følgende informasjon:
- dato og tidspunkt for når anmeldelsen ble skrevet
- datoen for kjøpsopplevelsen
- forfatterens fornavn og første bokstav i etternavnet
Og kan også vise:
- navnet på produktet som kjøpes
- hvor kjøpet ble foretatt eller hvor levering av tjenesten fant sted
Under hver anmeldelse, viser Verified Reviews rettighetene salgsrepresentanten har til å svare på anmeldelsen av Produktet eller tjenesten. Verified Reviews tilføyer eller vekter ikke rangeringen. Verified Reviews viser åpenbart gjennomsnittsrangeringen for hver av sine Klienter. Rangeringen er ervervet gjennom følgende kalkuleringsmetode:
- Vi kalkulerer gjennomsnittet til fem siffer etter desimaltallet, av alle rangeringene av publiserte anmeldelser
- For å oppnå en vurderingt ut av 5: dette gjennomsnittet, til fem desimaler etter punktum, rundes av til en desimal etter punktum
- For å oppnå en vurdering ut av 10: dette gjennomsnittet, til fem desimaler etter punktum, multipliseres med to, og rundes deretter av til en desimal etter punktum
Til fordel for Internett-brukerne, viser Verified Reviews alle nettstedsvurderinger samlet over en periode på 12 etterfølgende måneder.
Side anmeldelser, antall anmeldelser, så vel som gjennomsnittsrangering, er alle kalkulert over samme periode, og vises på Verified Reviews Kjøpsprofil-side (eller "bekreftelse").

6.8.2 Rapportering av anmeldelse som inneholder ulovlig eller upassende innhold

Verified Reviews tillater rapportering av anmeldelser som har et ulovlig eller upassende innhold. Slike anmeldelser kan rapporteres ved å nytte følgende email-adresse: moderation@avis-verifies.com eller via Klientens Kjøpsprofil-side (eller "bekreftelse").

6.8.3 Klientens rett til å svare

Verified Reviews gir representanten for et evaluert Produkt eller tjeneste, muligheten til å svare på en mottatt anmeldelse gjennom Klientens Back Office. Representanten kan bruke denne muligheten til å:
- presentere deres versjon av fakta (med mulighet for å vedlegge supplerende informasjon)
- takke anmelderen for dennes bidrag og tilby svar på spørsmål som er inkludert i kommentaren
- antyde endringer i Produktet eller tjenesten siden anmeldelsen ble sendt inn
Svar blir vist under de relevante anmeldelsene.

6.8.4 Forfatterens tap av retten til å sende inn anmeldelser hvis de er funnet ulovlige eller upassende etter moderering

I tilfeller hvor forfatteren er funnet, etter moderering, å ha sendt inn en eller flere anmeldelser med ulovlig eller upassende innhold, vil Verified Review forhindre vedkommende fra å sende inn ytterligere anmeldelser og alle fremtidige anmeldelser knyttet til han/henne vil bli slettet.


7. Klientforpliktelse


Fra det øyeblikket han er registrert, må Klienten overholde Bruksvilkårene heri så vel som spesifikke vilkår og betingelser som senere måtte tilføyes. Klienten må spesielt samtykke til å være bundet til følgende forpliktelser:

7.1. Akseptevalueringer

Klienten må akseptere alle typer evalueringer etter en kjøpsopplevelse. De vil ha muligheten til å tilbakevise evalueringen eller å gi et svar på den hvis den synes grunnløs.
Klienten må ikke på noen måte produsere falske evalueringer ved eksempelvis falske ordrer, falske kommentarer, eller ved noen annen form for manipulering. I tillegg, skal ikke Klienten forhindre negativ omtale ved å misbruke Løsningen's funksjonalitet. Skulle Klienten delta i slike aktiviteter, kan Verified Reviews igangsette rettslige prosedyrer mot dem og de kan avslutte kontraktsforholdet.
Et straffebeløp på 100 Euro vil bli gitt for hver anmeldelse som blir avslørt som falsk, uten å forholde seg til den skade av interesser som Veriefied Reviews senere kan kreve som kompensasjon.

7.2 Brukernavn- og passordsikkerhet

Klienten er helt og fullt ansvarlig for deres egen konfidensialitet rundt eget brukernavn og passord. De må forsikre at de, og de alene har tilgang til deres personlige konto og, hvis nødvendig, autorisere en annen person under deres ansvar. De må ta i bruk alle nødvendige metoder og forholdsregler for å beskytte dem selv fra tredjeparter som midlertidig kan ha tilgang til deres innloggingsdetaljer og unngå all uønsket tilgang til Back Office.
Klienten må umiddelbart informere Verified Reviews om vedkommende identifiserer et sikkerhetsbrudd særlig grunnet frivillig oppgivelse eller underslag av brukernavn eller passord, slik at Verified Reviews umiddelbart kan igangsette alle nødvendige tiltak for å rette nevnte sikkerhetsbrudd.
I tilfelle av tap eller misbruk av brukernavn og passord, må en prosedyre følges for å lage et nytt brukernavn og passord. Denne prosedyren er tilgjengelig på vår webside https://www.verified-reviews.co.uk/ under "Sign-in".
Klienten alene må håndtere konsekvensene som kan oppstå ved at en tredjepart benytter brukernavn og passord som de har fått kunnskap om. Klienten vil bli ansvarliggjort for alle Personlige Data til Kundene som kan ha blitt innsamlet eller avslørt via deres personlige konto.

7.3. Tilgang til kundens nettsted

Klienten er helt og fullt ansvarlig for tilgang til deres nettside. De er ansvarlige for å nytte alle mulige midler for å opprettholde denne tilgangen, inkludert å betale for Internet abonnement, siden det er umulig å nytte Løsningen uten denne tilgangen.


7.4. Eierskap og bruk av anmeldelsene

7.4.1 Eierskap og bruk av anmeldelsene

Kunden gir Klienten, uten kostnad, fullt eierskap over anmeldelsene, slik at Klienten er den eneste eier av anmeldelser som genereres fra Løsningen. The rights to the reviews granted to the Client include the perpetual, transferable, irrevocable right, likely to be the object of a sublicense to third parties, to (a) use, reproduce, modify, adapt, translate, distribute, publish, create derivative works, publicly display, and make the reviews available anywhere in the world in any media or format, in the present or future; and to (b) use the Personal Data of the Customer that was provided during the review submission.
Kunden har likevel rett til å forespørre at deres anmeldelse skal trekkes hvis de ønsker det.
Sammen med en slik forespørsel, vil Kunden motta et emailvarsel som bekrefter tilbaketrekkingen av anmeldelsen, samtidig med en ny forespørsel om evaluering.
Kunden godtar og aksepterer at publiserte anmeldelser verken er private eller konfidensielle.
Klienten står fritt til å bruke dem, også i kommersielt øyemed. Klienten må informere Kunden om dette.
I de tilfeller der Klienten ikke innfrir deres forpliktelser, inkludert eventuelle oppgjør man skylder, så vil Verified Reviews bli eieren av disse anmeldelsene.

7.4.2 Bruksrettighetene til anmeldelsene av Verified Reviews og deres partnere

Klientene gir Verified Reviews, uten kostnad, retten til å bruke anmeldelsene i Verified Reviews medier, samt deres partneres medier (ved del-lisens), inkludert retten til å vise, gjengi, og spre anmeldelsene til publikum på og /eller via Verified Review's Internetsider og deres partneres sider (ved del-lisens). Disse rettigheten er gitt i hele verden så lenge det eksisterer et erklært forretningsforhold mellom Klienten og Verified Reviews.

7.5. Nøyaktighet og lovlighet om informasjonen som blir gitt

Klienten garanterer for nøyaktigheten og riktigheten av de Personlige Kunde Data som blir gitt videre til Verified Reviews. Klienten har en plikt til å informere sine Kunder om at deres Personlige Data vil bli delt med Verified Reviews som en del av implementeringen av Løsningen, innhente samtykke og oppfylle de generelle bestemmelsene for Data Protection Act of 6 of January 1978. Klienten skal forbli utelukkende ansvarlig vis-à-vis Kundene i henhold til mistet informasjon, unøyaktighet, feil eller unnlatelser relatert til deres Personlige Data. The Client will hold Verified Reviews harmless against any action that may be taken against them by a Customer invoking the violation of these legal provisions.
Klienten sier seg enig i å ta avstand fra å spre rasistiske, agressive, voldelige, pornografiske, diskriminerende, ærekrenkende og, mer generelt, ulovlig informasjon gjennom Løsningen. Klienten er også forhindret fra å selge ulovlige produkter.

7.6. Plikt til samarbeid

Klienten skal umiddelbart underrette Verified Reviews om eventuell endring av forretningsaktivitet. Klienten sier seg videre enig i å umiddelbart rapportere all uregelmessighet i henhold til bruk av Løsningen.
Generelt, sier Klienten seg enig i å samarbeide med Verified Reviews i henhold til å skaffe, innenfor et rimelig tidsperspektiv, all informasjon og dokumentasjon som er nødvendig og forespurt av Verified Reviews for best mulig gjennomføring av deres tjenester. Klienten sier seg enig i spontant å avlevere all informasjon og dokumentasjon som er nødvendig til Verified Reviews for effektuering av denne kontrakten.

7.7 Utsettelse eller avslutning av den personlige kontoen

Should the Client fail to meet one of its obligations, Verified Reviews would be within its rights to suspend their services until such time as an amicable or judicial resolution of the dispute has been reached.
Skulle Klienten's konto bli suspendert eller permanent avsluttet, vil fortsatt bruk av Klienten's tjenester eller programmer assosiert med Løsningen, være strengt forbudt, med unntak av visning av de anmeldelser som allerede er innsamlet. Klienten vil også bli fratatt muligheten til å nytte Verified Reviews navn og fra å benytte seg av grafikk eller annen visuell representasjon med referanse til Verified Reviews og deres tjenester. Manglende overholdelse av reglementet vil resultere i at Klienten får et straffegebyr på 100 Euro per dag for sin etablerte overtredelse.

7.8 Sen betaling

In the event of late payment of an invoice and in accordance with the provisions of articles L441-6 and D441-5 of the French Commercial Code, late fees will be applied at a rate equal to the interest rate applied by the Central European Bank to its most recent refinancing operation plus 10 percentage points, in addition to a debt recovery fee of EUR40.


8. Kundens forpliktelser


Kundene må møte visse betingelser for å kunne sende inn en anmeldelse. De må:
- være et menneske
- ikke være i en situasjon eller interessekonflikt
- ha personlig erfaring med handelen eller produktet eller tjenesten som anmeldes
Klienten må forsikre overensstemmelse med disse betingelsene.
Kunden må også kunne kontaktes for verifisering.


9. Intellectual property

9.1 Verified Reviews’ rights

Verified Reviews guarantees that it owns all the intellectual property rights required to provide the Solution, the Widgets and the "Verified Reviews" brand. Accordingly, it guarantees that the services it has committed to providing do not constitute a copy of any pre-existing work of any kind.
Under these conditions, Verified Reviews guarantees the Client against any infringement action that might be initiated against them by any person claiming a right of intellectual property on any of the services provided by Verified Reviews or the Widgets, the "Verified Reviews" brand or the hosted software Solution placed at the Client’s disposal.
It should be noted that Verified Reviews places its software Solution at the Client’s disposal solely for the purposes set out in this contract and strictly in accordance with the Terms outlined herein. The same is true for Verified Reviews’ designs and the "Verified Reviews" brand.
Their provision may in no way be regarded as a transfer within the meaning of the French Intellectual Property Code of any intellectual property rights for the benefit of the Client. Subscription to a Verified Reviews Package does not confer upon the Client any intellectual property rights over the software Solution, the designs or the brand, which remain the sole and exclusive property of Verified Reviews. The Client undertakes to respect Verified Reviews’ rights

9.2. Conditions of use of the Solution and prohibitions

The Client shall not undertake any work on the Solution or allow any third parties to do so. The Client undertakes to use the Solution-related information at their disposal for their own requirements, and only for the purposes specified in the present contract, which formally excludes the possibility of:
- temporarily or permanently reproducing the Solution placed at their disposal, in whole or in part, by any means and in any form whatsoever, including when loading, displaying, executing or storing the software; - translating, adapting, arranging, or altering the Solution, exporting it, or merging it with other software applications;- making any kind of copy of all or part of the Solution;- modifying (notably by decompiling), altering, adapting (notably by translating), arranging, and more generally modifying all or part of the Solution.
The Client agrees, in particular, to process, distribute, load or transmit via the Solution only information and data whose use does not violate any industrial or intellectual property rights nor any other kind of private right, or does not constitute a criminal offence.
The Client shall not transmit via the Solution any content which includes computer viruses or any other code, file, or program designed to interrupt, destroy, or limit the functionality of any software, computer or telecommunication tool, this list being non-exhaustive.


10. Behandling av personopplysninger


As regards the collection, processing, and communication of Personal Data, Verified Reviews and the Client undertake to comply with applicable laws and regulations governing the processing of said data, and to comply with the provisions of French law n°2004-801 dated 6 August 2004 on the protection of individuals with regard to the processing of Personal Data, which modifies French law n°78-17 dated 6 January 1978 concerning data processing, data files and individual liberties.
Verified Reviews garanterer spesielt at Klienter, Kunder og mennesker som besøker nettsiden deres - har rett til å få tilgang til lagrede personopplysninger, samt rett til å endre, korrigere, blokkere eller slette data eller nekte videre bruk av disse.
Verified Reviews vil benytte alle mulige virkemidler for å garantere konfidensialitet av innsamlet data, beskytte dets innhold, og unngå misbruk eller offentliggjøring.

10.1. Personopplysninger til tredjeparter

Alle som linker seg opp til Verified- Reviews' nettside, blir informert om at personlige data kan bli samlet inn av Verified Reviews når de blar på websitehttp://www.verified-reviews.co.uk/, inkludert via cookies.
Nettsiden bruker "Google Analytics", en informasjon om Internett-bruk samlet inn av informasjonskapselanalyseverktøyet (inkludert IP-adresse) Google Inc. lagres anonymt på Googles servere i USA.
Denne informasjonen kan brukes til følgende formål:
- Statistical and counts on site usage, use of content, and use of servicesVerified-Reviews- Studies to improve its services through its website- Collect broad demographic information to compile statistics
De lagres i maks ett år.
Verified-Reviews expressly informs people logging on to its website http://www.verified-reviews.co.uk/ they can disable cookies in their web browser or the block.
Dataene som samles inn brukes utelukkende for verifiserte anmeldelser. Enhver overføring av disse dataene til tredjeparter er underlagt forhåndssamtykke fra den aktuelle kunden.

10.2. Kundens personopplysninger

Kunden har blitt informert om at han må gi tilgang til personopplysninger for å fullføre medlemsregistreringen. De er kun ment for internt bruk av tjenesten, spesielt i forhold til validering av registreringen, for å kunne identifisere og lage kundeprofiler gjennom å tillate Verified Reviews å forbedre sitt tilbud og kommunikasjon.
Verified Reviews bruker kundenes email adresser, spesielt for å sende bekreftelse på registrering, i tilfelle det er spesielle beskjeder (rangeringer, kommentarer o.l), og for å svare på spørsmål.
Dessuten bruker Verified-Reviews email adressee til å sende ut nyhetsbrev og / eller tilbud som kan være av interesse såfremt de har autoriasjon til å gjøre dette. Kundene kan til enhver tid stoppe slike emailer ved å klikke på linken nederst på hver email.
Verified-Reviews vil være eneste mottaker av følgende informasjon som klienten oppgir ved registrering: fornavn, etternavn, firmanavn, hjemsted, email adresse, adressen til kjøperen, bank detaljer, integreringskoder. Det er uttrykkelig forbudt å kommunisere med andre.
Slike personopplysninger oppbevares i maks fem år.

10.3. Brukeres personopplysningeer

Det minnes om at personlige data som blir innsamlet gjennom rammeverket for implementeringen av Løsningen, er strengt konfidensielle. Med unntak av fornavn og første bokstav i etternavnet, forplikter Verified Reviews seg til ikke å formidle informasjon til tredjeparter. It will use the Personal Data of users for the implementation of its identified in these Terms benefits. All annen bruk er forbudt.
Slike personopplysninger oppbevares i maks ett år.

10.4 Rett til innsikt, korrigering og sletting av lagring av data

According to the law n ° 78-17 of 6 January 1978,Verified-Reviews gives access to personal data stored on request.
Enhver kan forespørre korrigering eller utstryking av data ved å sende en email til: info@verified-reviews.co.uk eller med post til: S.A.S Net Reviews, 18-20 Avenue Robert Schuman, CS 40494 - 13002 Marseille. Det må bekrefte sin identitet.


11. Complaint - Request for Information


Verified-Reviews will provide its best efforts to respond to any complaint and attempt to resolve the dispute. Spørsmål eller forespørsler kan sendes til følgende e-postadresse: info@verified-reviews.com eller via post: S.A.S Net Reviews, 18-20 Avenue Robert Schuman, CS 40494 - 13002 Marseille


12. Applicable law and jurisdiction


This contract is subject to French law. Enhver uenighet relatert til fortolkning, utførelse eller gyldighet av denne Avtalen, skal henvises til Commercial Court of Marseille for rettsmessig avgjørelse.